Net als vorige week gaat de markt komende zaterdag door, al nemen we uiteraard maatregelen om het samen goed te laten verlopen. We plaatsen de kramen met nog meer afstand van elkaar, en willen u vragen ook elkaar de ruimte te geven. Om de markt te laten doorgaan moeten we op elkaar kunnen rekenen. Dus houd afstand, voorkom fysiek contact, en vraag iemand anders om voor u naar de markt te gaan als u zelf hoesterig of koortsig bent. Zonder klanten geen Boerenmarkt, de Boerenmarkt zijn we samen. Wij doen graag ons best om er voor iedereen een mooie marktdag van maken, doet u mee? Dan hopen we u te zien!