De Stadsboerderij

De Stadsboerderij bedrijft al ruim vijfentwintig jaar innovatieve biodynamische landbouw in Flevoland. Met zorg voor de aarde en een open blik naar de toekomst.

De verschillende bedrijfsonderdelen nauw met elkaar verbonden. De veehouderij levert kwalitatief hoogwaardige mest op om het land mee te voeden. De koeien eten als ze op stal staan van de oogst van het land: gras, klaver en mais uit de akkerbouw.

Op ons biodynamische landbouwbedrijf draait het allemaal om de bodem. De grond waar de gewassen op groeien, waar de koeien van eten en die uiteindelijk ook ons allemaal voedt. Om gezond voedsel te produceren, verzorgen we de bodem zo goed mogelijk.

Onze koeien eten kruidenrijk gras van ons land, en hun mest zorgt voor het ‘zwarte goud’ waarmee we de bodem van onze 200 hectare akkers voeden. Een kringloop dus. ‘Als het eenmaal draait wordt het hele bedrijf een motortje dat steeds beter gaat lopen’, vertelt Tineke in de film van het onderzoeksinstituut FlevoCampus.

Wilt u weten hoe de Stadsboerderij ontstaan is, hoe we te werk gaan, en wat onze plannen zijn? U ziet en hoort het in de film over De Stadsboerderij (15 minuten, English subtitles). 

Masterstudenten Clara Beck en Gratia Meijers van WUR schreven een boerderijprofiel van De Stadsboerderij (Engelstalige pdf).

De Stadsboerderij was selected as a case study in the research project 'Learning from Excellence’ of Chair group Farming System Ecology of Wageningen UR.
Master students Clara Beck and Gratia Meijers wrote a farmprofile of De Stadsboerderij (pdf, in English).

regenboog 2