Om uw leeshonger naar ons duurzame bedrijf te stillen, schotelt de Stadsboerderij u graag enkele smaakvolle publicaties voor.

Artikelen over de Stadsboerderij die in de loop der jaren verschenen in tijdschriften, kranten en op internet hebben we hier op een rij gezet.

Publicaties over de Stadsboerderij en de stadsboeren

Onder grote belangstelling sprak Tineke op woensdag 22 januari de Boerentroonrede 2020 uit tijdens de Biovakbeurs in Zwolle: 'De biologische boer heeft goud in handen!'

Farmprofile Stadsboerderij Almere, door masterstudenten Clara Beck en Gratia Meijers van Wageningen University, 2014. Text in English

Stadsboerderij Almere: Tom Saat en Tineke van den Berg. Stadslandbouw krijgt succesvol de ruimte (portret van De Stadsboerderij in Ekoland, ter gelegenheid van de nominatie voor de Ekoland Innovatieprijs)

Publicaties van de stadsboeren

Stadsboer Tom schrijft met regelmaat opiniestukken voor dagbladen. Natuurlijk over landbouw, maar bijvoorbeeld ook over de Oostvaardersplassen: