Nieuws

Sinds 2022 reikt Cultuurfonds Almere iedere twee jaar de Mogelijkmakersprijs

uit.

Hiermee wordt er erkenning gegeven aan een Almeers bedrijf dat of persoon die op uitzonderlijke en onbaatzuchtige wijze heeft ingezet voor cultuur in Almere. De prijs richt zich op personen en bedrijven die achter de schermen of van buiten de sector een bijzondere bijdrage leveren aan de lokale cultuursector.

Dit jaar mochten wij, Stadsboerderij Almere de prijs in ontvangst nemen!

Uit het juryverslag:
De Stadsboerderij Almere is meer dan een natuurinclusief landbouwbedrijf. Stadsboeren Tineke van den Berg en Tom Saat zetten zich met hun team namelijk ook in voor educatie, zorg, onderzoek én cultuur. Zij doen dit op hun twee erven: Erf Kemphaanpad (sinds 1996) en Erf Vliervelden (sinds 2018).
Zo vinden er op Erf Kemphaanpad theatervoorstellingen plaats van bijvoorbeeld Theatergroep Suburbia en Zusjes van Dijk. Ook vond tijdens corona het Sound of Songs Festival daar onderdak, waardoor het muziekfestival toch door kon gaan. Erf Vliervelden in Oosterwold is vanaf het eerste uur de locatie van het klassieke muziekfestival Growing Music. Daarnaast heeft kunstenaar Jos Bregman daar zijn atelier en werken zij samen in het kunstproject Akker Viervelden: Landbouw als kunst.
Met hun jarenlange inzet als partner en gastlocatie van uiteenlopende culturele producties zijn zij een voorbeeld voor andere bedrijven en organisaties in Almere. Dankzij hun gastvrijheid zijn er bijzondere activiteiten tot stand gekomen, waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan. Tussen mensen, natuur en cultuur.

De Stadsboerderij Almere is hierdoor een inspiratie voor velen en we zijn als cultuursector dankbaar voor hun bijdrage aan de bloeiende culturele gemeenschap van Almere.

“Als er één plek in Flevoland is waar heel actief wordt gezocht naar het verbinden van mensen, is het wel de Stadsboerderij van Almere. Boerin Tineke van den Berg heeft daar haar levensmissie van gemaakt en blijft die onvermoeibaar uitvoeren. Ze proberen verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen, stad en platteland met elkaar te verbinden en mens en natuur aan elkaar te koppelen.” (Aafke Buringh, kooktheatergroep Zusjes van Dijk)

makersprijs